• Fotturer,  Sandnes

    Bynuten

    Når en først skal komme igang med turer, så er det like greit å hoppe på en av de mer krevende lokale turene. Bynuten er den toppen som er høyest i Sandnes. På denne siden av fjorden, ihvertfall.. Etter at…